Rakennerahastovarojen käyttäminen terveyden edistämiseen

Millaiset terveyteen liittyvät hankkeet voivat saada EU-rahoitusta?

  • Terveydenhuoltoinfrastruktuurin kohentamiseen liittyvät hankkeet – terveydenhuoltojärjestelmän modernisointi, terveydenhoitolaitosten, lääketieteellisten laitteiden ja tekniikan rakentaminen ja kunnostaminen
  • Investoinnit toimiin, jotka suunnataan työterveyden ja -turvallisuuden kohentamiseen, terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn, työvoiman sopeutumiskyvyn parantamiseen tähtäävään elinikäiseen oppimiseen, terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen, terveydenhuoltoalan ja pitkäaikaishoidon institutionaalisten valmiuksien parantamiseen, työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen sekä sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen terveydenhuollossa ja pitkäaikaishoidossa.
  • Muut hankkeet, jotka liittyvät esimerkiksi terveenä ikääntymiseen, sähköiseen terveydenhuoltoon, rajat ylittävään yhteistyöhön, terveydenhuollon innovaatioihin sekä tietotekniikkaan.

EU:n rakennerahastot – toimijat ja painopistealueet

  • Rakennerahastoja hallinnoivat EU:n jäsenvaltiot
  • Euroopan komissio koordinoi seuraavia rahastoja:

            - Euroopan aluekehitysrahasto (aluekehityksen pääosasto)

            - Euroopan sosiaalirahasto (työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosasto)

Rahoituksen painopisteet määritetään

            - kansallisissa strategisissa viitekehyksissäpdf

            - alueellisissa tai kansallisissa toimintaohjelmissa.

Voinko saada EU-rahoitusta? Miten sitä haetaan?

Lisätietoa terveysasioista ja EU:n rakennerahastoista

  • EU:n suunnitellut resurssit ja rahoituksen painopisteet vuosille 2007–2013:

           - Raportti rakennerahastovarojen käytöstä terveyttä edistäviin tarkoituksiinpdf(2 MB)

           - Maakohtaiset tiedotteet Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

  • JASPERS – teknistä apua EU-maille merkittävien infrastruktuurihankkeiden etsimiseen, kehittämiseen ja toimeenpanoon
  • EUREGIO III – tehokkaaseen terveydenhuoltoinfrastruktuuriin tehtävien investointien suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvien valmiuksien kehittäminen