Hvordan anvendes midlerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) på sundhed?

Et godt helbred er vigtigt for at sikre velvære og beskæftigelsesegnethed blandt den europæiske befolkning, hvilket er afgørende for økonomisk vækst og for at bevare EU's høje sociale beskyttelse.

EU støtter investeringer i folkesundhed og sundhedspleje gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) for 2014-2020.

Finansiering af sundhed under ESI-fondene for 2014-2020

Dokumentet "Kortlægning af brugen af ESI-fondene på sundhedsområdetpdf" viser, hvilke tiltag de enkelte medlemslande har planlagt at finansiere på sundhedsområdet i perioden 2014-2020.

Kortlægningen indeholder en analyse af finansieringen på sundhedsområdet som fremlagt i de operationelle programmer – både på tværs af de 28 EU-lande og i de enkelte landefiler.

Der findes også et resumé af sundhedsinvesteringerne fra strukturfondene i 2007-2013, som er udfærdiget på basis af en tidligere national og regional vurdering Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Sundhedsprojekter, som kan få støtte fra ESI-fondene

Kommissionen har offentliggjort en vejledning Vælg oversættelse af det forrige link English (en) for medlemslandene og mulige støttemodtagere om, hvilke områder inden for sundhedssektoren, der kan få støtte fra ESI-fondene i 2014-2020:

  • Forskning og innovation inden for sundhed, støtte til SMV'er, e-sundhed
  • Sundhedsfremme, aktiv og sund aldring, sundhed på arbejdspladsen
  • Adgang til sundhedspleje, bekæmpelse af uligheder på sundhedsområdet, mental sundhed
  • Overgang fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet, herunder investeringer i infrastruktur og udstyr
  • Sundhedssystemernes kapacitet og reformer for effektiv og bæredygtig pleje
  • Arbejdsstyrken i sundhedssektoren, uddannelse og livslang læring for ansatte i sundhedssektoren
  • Sundhedspleje på tværs af landegrænser og samarbejde mellem medlemslande og regioner

Hvem forvalter ESI-fondene?

EU's medlemslande og Europa-Kommissionen (GD REGIO - regionalpolitik og bypolitik og GD EMPL - beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion) er medforvaltere af strukturfondene.

Kommissionens GD SANTE (sundhed og fødevaresikkerhed) arbejder tæt sammen med GD REGIO og GD EMPL om anvendelsen af fondene til sundhedsinvesteringer.

Europa-Kommissionen koordinerer finansieringsformerne og de tematiske prioriteter med medlemslandene, som derefter er ansvarlige for gennemførelsen af investeringerne på nationalt plan.

Hvordan søger man?

Medlemslandene har gennem delegerede forvaltningsmyndigheder ansvaret for tildelingen og gennemførelsen af ESI-fondene på nationalt plan.

Støttemodtagere omfatter offentlige organer, organisationer i den private sektor (især små virksomheder), universiteter, NGO'er og sammenslutninger.

Potentielle støttemodtagere skal:

  • se indkaldelser af forslag offentliggjort af forvaltningsmyndighederne i det pågældende land
  • sende en ansøgning direkte til den pågældende forvaltningsmyndighed.