Sănătatea şi fondurile structurale

Politica de coeziune a UE și sănătatea

Politica de coeziune a UE urmărește să reducă disparitățile de natură economică și socială dintre regiunile din Europa, în special cu ajutorul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI).

Sănătatea este din ce în ce mai mult recunoscută ca fiind un vector important al dezvoltării regionale și competitivității. Prin urmare, acest sector poate beneficia de finanțare în baza ESI pentru investiții în cadrul mai multor obiective:

  • Fondul european de dezvoltare regională - finanțează infrastructura și echipamentele medicale, serviciile de e-sănătate, cercetarea și sprijinul pentru IMM-uri
  • Fondul social european - finanțează activități din domeniul sănătății legate de îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, promovarea sănătății și abordarea inegalităților în materie de sănătate, precum și sprijinul pentru personalul sanitar și consolidarea capacităților administrației publice.

Principiile ESI 2014-2020 garantează că finanțarea este utilizată în mod eficient de către autoritățile naționale și regionale și că aceasta este în concordanță cu strategia politică globală.

Cum puteți obține finanțare pentru investiții în domeniul sănătății din fondurile structurale și de investiții europene ?

Comisia a publicat un ghid  pentru statele membre și beneficiari referitor la posibilele investiții în sănătate în baza ESI.

Citiți mai multe despre politica de coeziune 2014-2020 și aflați dacă ideea dumneavoastră de proiect se regăsește în prioritățile programelor ESI din țara/regiunea în care locuiți.

Aflați mai multe despre utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene în domeniul sănătății . 

Cooperarea cu statele membre

Statele membre au competențe depline cu privire la furnizarea de asistență medicală. Ele decid, definesc și implementează investițiile în sectorul sanitar. Comisia cooperează cu statele membre  pentru a spori capacitățile acestora de gestionare a fondurilor structurale în domeniul sănătății și pentru a face schimb de soluții eficiente.