Terveys ja rakennerahastot

Terveys ja EU:n koheesiopolitiikka

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää taloudellista ja sosiaalista epätasa-arvoa Euroopan alueilla pääosin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) avulla.

Terveys ymmärretään yhä useammin alueellisen kehityksen ja kilpailukyvyn tärkeäksi välineeksi, ja nykyään terveyteen liittyviä hankkeita voidaan rahoittaa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista:

  • Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitetaan terveydenhuollon infrastruktuuria ja laitteistoja, sähköisiä terveydenhuoltopalveluja, tutkimustoimintaa ja pk-yrityksiä.
  • Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetaan aktiivisena ja terveenä ikääntymiseen liittyviä toimia, terveyden edistämistä ja terveyseroihin puuttumista sekä terveydenhuollon työvoima- ja hallintokapasiteetin lisäämistä.

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitusperiaatteilla vuosille 2014–2020 varmistetaan, että kansalliset ja alueelliset viranomaiset käyttävät rahoituksen tehokkaasti ja että se vastaa EU:n terveydenhuollon strategisia tavoitteita.

Terveyteen liittyvien toimien rahoitus Euroopan rakenne- ja investointirahastoista

Komissio on julkaissut EU-maille ja mahdollisille tuensaajille oppaan  Euroopan rakenne- ja investointirahastoista tuettavista terveydenhuollon investoinneista.

Ota selvää koheesiopolitiikan painopistealueista vuosina 2014–2020 ja siitä, miten hankeideasi sopii oman maasi tai alueesi rakenne- ja investointirahasto-ohjelmiin.

Lue lisää Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttämisestä terveyden edistämiseen . 

Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa

EU-mailla on täysi toimivalta terveydenhuollon alalla ja ne myös päättävät, määrittävät ja panevat täytäntöön terveysalan investoinnit. Komissio toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa , jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia hallinnoida terveydenhuollon rakennerahastovaroja ja edistää toimivien käytäntöjen vaihtoa.