EU:s sammanhållningspolitik och folkhälsa

Syftet med EU:s sammanhållningspolitik är att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan regionerna i EU – främst genom struktur- och investeringsfonderna.

Hälsa ses allt mer som en viktig förutsättning för regional utveckling och konkurrenskraft. Hälsoprojekt kan därför få investeringsstöd från struktur- och investeringsfonderna:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden – finansierar infrastruktur och vårdutrustning, e-hälsa, forskning och stöd till småföretag.
  • Europeiska socialfonden – finansierar hälsoinitiativ om aktivt och hälsosamt åldrande, hälsoarbete, jämlik hälsa, stöd till vårdpersonal och ökad kapacitet inom den offentliga förvaltningen.

Principerna för struktur- och investeringsfonderna 2014–2020 garanterar att myndigheterna i EU-länderna använder medlen effektivt och att finansieringen följer den övergripande politiska strategin.

Kan jag få stöd till hälsoinvesteringar från EU:s struktur- och investeringsfonder?

Kommissionen har publicerat en handledning Visa översättning av föregående länk English (en) för EU-länderna och stödmottagarna om möjligheterna till hälsoinvesteringar från struktur- och investeringsfonderna.

Lär dig mer om sammanhållningspolitiken 2014–2020 och se om ditt projekt ligger i linje med prioriteringarna i struktur- och investeringsfondsprogrammen i ditt land eller din region.

Läs mer om struktur-och investeringsfonderna och hälsoprojekt Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)  

Samarbete med EU-länderna

Det är EU-länderna som bär det fulla ansvaret för hälso- och sjukvården. Det är de som beslutar om, definierar och genomför hälsoinvesteringar. Kommissionen samarbetar med EU-länderna Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) för att förbättra deras förmåga att förvalta strukturfonderna för hälsa och främja utbyte av effektiva lösningar.