EU:s sammanhållningspolitik och folkhälsa

Syftet med EU:s sammanhållningspolitik är att minska de regionala, ekonomiska och sociala klyftorna i EU – främst genom strukturfonderna.

Hälsa ses allt mer som en viktig tillgång för regional utveckling och konkurrenskraft. Hälsoprojekt kan därför få regionalstöd eller sammanhållningsstöd.

Europeiska regionala utvecklingsfonden5 miljarder euro till investeringar i infrastruktur under 2007–2013.

Europeiska socialfonden – finansierar hälsoinitiativ om åldrande, e-hälsa, hälsofrämjande åtgärder och utbildning.

Det rör sig dock om relativt små belopp, så EU-länderna måste se till att förvalta pengarna väl.

Kan mitt hälsoprojekt få pengar från strukturfonderna?

Se om ditt projekt ligger i linje med prioriteringarna i strukturfondsprogrammen i ditt land eller din region.

Läs mer om strukturfonderna och hälsoprojekt Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

EU-samarbete med regioner eller regionala nätverk

Regionerna spelar en viktig roll när det gäller att se till att invånarna får hälso- och sjukvård. Därför har kommissionen ett nära samarbete med regionerna i EU Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) . Syftet är att regionerna i ett tidigt skede ska vara med och utforma EU:s hälsopolitiska initiativ, utbyta goda lösningar i frågor av gemensamt intresse och genomföra EU:s hälsostrategi.