Kohezijska politika EU in zdravje

Cilj kohezijske politike EU je zmanjšati gospodarske in socialne razlike med evropskimi regijami – v glavnem s pomočjo evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Vedno jasneje postaja, da je zdravje pomemben vidik regionalnega razvoja in konkurenčnosti. Sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov so namenjena različnim naložbam v zdravstvo:

  • Evropski sklad za regionalni razvoj – sredstva za zdravstveno infrastrukturo in opremo, e-zdravje, raziskave in podporo MSP
  • Evropski socialni sklad – sredstva za dejavnosti, povezane z aktivnim in zdravim staranjem, spodbujanjem zdravja in odpravljanjem neenakosti v zdravju, podporo zdravstvenim delavcem in krepitvijo zmogljivosti javne uprave

Načela evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 zagotavljajo, da nacionalni in regionalni organi učinkovito uporabljajo sredstva skladov ter pri tem upoštevajo skupno politično strategijo.

Kako pridobiti sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov za zdravstvo?

Evropska komisija je objavila vodnik Seznam prevodov predhodne povezave English (en) za države članice in upravičence o morebitnih naložbah v zdravstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Več o kohezijski politiki v obdobju 2014–2020 in o tem, ali vaš projekt ustreza prednostnim nalogam programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov v vaši državi/regiji.

Dodatne informacije o uporabi sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov v zdravstvu Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Sodelovanje z državami članicami

Države članice so v celoti pristojne za izvajanje zdravstvenega varstva in odločajo o naložbah v zdravstvu, njihovi obliki in izvedbi. Evropska komisija sodeluje z državami članicami Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) pri izboljševanju njihovih zmogljivosti glede upravljanja sredstev iz strukturnih skladov v zdravstvu ter spodbuja izmenjavo učinkovitih rešitev.