Polityka spójności UE i zdrowie

Celem unijnej polityki spójności jest ograniczenie nierówności gospodarczych i społecznych w Europie – przede wszystkim za pomocą europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Zdrowie coraz powszechniej uznawane jest za ważny element rozwoju regionalnego i konkurencyjności, dlatego też zostało uwzględnione w kryteriach przyznawania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz różnych celów:

  • w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanie przeznacza się na infrastrukturę zdrowotną, sprzęt, e-zdrowie, badania i wsparcie dla MŚP
  • w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane są działania związane z aktywnym starzeniem się w dobrym zdrowiu, propagowaniem zdrowego trybu życia, niwelowaniem nierówności zdrowotnych, wsparciem dla pracowników służby zdrowia i zwiększaniem wydajności w administracji publicznej.

Zasady dotyczące przyznawania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020 mają gwarantować, że władze krajowe i regionalne będą jej wykorzystywać w efektywny sposób, przy uwzględnieniu ogólnej strategii politycznej.

Jak uzyskać z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych finansowanie na rzecz zdrowia?

Komisja opublikowała przewodnik  Wybierz wersję językową tego linka English (en) dla krajów UE i beneficjentów na temat możliwości finansowania zdrowia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat polityki spójności na lata 2014-2020 i sprawdzić, czy dany projekt jest zgodny z priorytetami europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w danym kraju lub regionie.

Więcej informacji na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze zdrowia Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  

Współpraca z państwami członkowskimi

Państwa członkowskie odpowiadają za świadczenie usług opieki zdrowotnej oraz decydują o inwestycjach w sektorze zdrowia, opracowują je i realizują. Komisja współpracuje z krajami UE  Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) w celu poprawy ich zdolności w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi na rzecz zdrowia i propagowania sprawdzonych rozwiązań.