Polityka spójności UE i zdrowie

Celem unijnej polityki spójności jest przezwyciężenie nierówności gospodarczych i społecznych w Europie – przede wszystkim za pomocą funduszy strukturalnych UE.

Zdrowie coraz powszechniej uznawane jest za ważny element rozwoju regionalnego i konkurencyjności, dlatego też zostało uwzględnione w kryteriach przyznawania środków z funduszy na rzecz spójności regionalnej:

• w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną przeznaczono w okresie 2007-2013 5 miliardów euro

• w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane są działania związane ze starzeniem się społeczeństwa, e-zdrowiem, propagowaniem zdrowego trybu życia oraz szkoleniami.

Są to jednak stosunkowo niewielkie środki, dlatego też władze krajowe i lokalne muszą optymalnie je wykorzystywać.

Jak uzyskać z funduszy strukturalnych finansowanie na rzecz zdrowia?

Należy określić, czy dany projekt przyczynia się do realizacji priorytetów programów funduszy strukturalnych w danym kraju/regionie.

Więcej informacji na temat wykorzystywania funduszy strukturalnych na rzecz zdrowia Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Współpraca UE z regionami/regionalnymi sieciami w dziedzinie zdrowia

Regiony odgrywają istotną rolę w zapewnianiu obywatelom opieki zdrowotnej. Dlatego też Komisja ściśle współpracuje z regionami na poziomie UE Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , tak by zwiększyć – na wczesnym etapie – zaangażowanie regionów w kształtowanie unijnej polityki i inicjatyw w zakresie opieki zdrowotnej, w wymianę dobrych praktyk na temat wspólnych wyzwań oraz wdrażania unijnej strategii zdrowia.