Het EU-cohesiebeleid en gezondheid

Met haar cohesiebeleid wil de EU de economische en sociale ongelijkheden tussen de regio's in Europa verminderen. Dat doet zij vooral via de structuurfondsen.

Volksgezondheid wordt steeds meer erkend als een belangrijke factor voor de ontwikkeling en het concurrentievermogen van regio's en komt daarom in aanmerking voor financiering:

• het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling trekt 5 miljard euro uit voor investeringen in gezondheidsinfrastructuur in de periode 2007-2013

• het Europees Sociaal Fonds subsidieert activiteiten in verband met ouder worden, e-gezondheid, gezondheidsbevordering en opleidingen

Het gaat daarbij om relatief kleine bedragen, die nog moeten worden aangevuld door nationale en regionale overheden.