Il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE u s-saħħa

L-għan tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE hu li jonqsu d-differenzi ekonomiċi u soċjali bejn ir-reġjuni fl-Ewropa – partikolarment permezz tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE).

Is-saħħa qed tiġi rikonoxxuta dejjem aktar bħala assi importanti għall-iżvilupp reġjonali u l-kompetittività u hi eliġibbli biex tirċievi l-FSIE għal investimenti taħt varji objettivi:

  • Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – jiffinanzja l-infrastruttura u t-tagħmir tas-saħħa, is-saħħa elettronika, ir-riċerka u l-appoġġ lill-SMEs
  • Il-Fond Soċjali Ewropew – jiffinanzja attivitajiet ta' saħħa relatati mat-tixjiħ attiv u b'saħħtu, il-promozzjoni tas-saħħa u l-indirizzar tal-inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa, l-appoġġ lill-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-amministrazzjoni pubblika.

Il-prinċipji tal-FSIE 2014-2020 jiżguraw li l-finanzjament jintuża b’mod effettiv mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u li jirrispondi għal strateġija politika ġenerali.

Kif tista’ takkwista finanzjament għal investimenti fis-saħħa mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej?

Il-Kummissjoni ppubblikat gwida Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) għall-Istati Membri u l-benefiċjarji dwar investimenti fis-saħħa possibbli taħt l-FSIE.

Tgħallem aktar dwar il-Politika ta' Koeżjoni 2014-2020 u identifika jekk l-idea tal-proġett tiegħek taqbilx mal-prijoritajiet tal-programmi tal-FSIE fil-pajjiż/fir-reġjun tiegħek.

Aqra aktar dwar l-użu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej għas-saħħa Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Kooperazzjoni mal-Istati Membri

L-Istati Membri għandhom kompetenza sħiħa fil-provvista tal-kura tas-saħħa. Huma jiddeċiedu, jiddefinixxu u jimplimentaw investimenti fis-settur tas-saħħa. Il-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) biex iżidu l-kapaċitajiet fl-immaniġġjar tal-fondi fis-settur tas-saħħa u biex jippromwovu l-iskambju ta' soluzzjonijiet effettivi.