ES kohēzijas politika un veselība

ES kohēzijas politikas mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā. Tas lielā mērā būtu īstenojams ar ES struktūrfondu palīdzību.

Veselības aizsardzība ir joma, kas saistībā ar reģionālo attīstību un konkurētspēju kļūst arvien nozīmīgāka, līdz ar to tās sekmēšanai var izmantot reģionu kohēzijas finansējumu:

Eiropas Reģionālās attīstības fondu5 miljardi eiro piešķirti ieguldījumiem veselības aizsardzības infrastruktūrā laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam

Eiropas Sociālo Fondu — finansējums veselības aizsardzības jomā īstenotiem pasākumiem, kas saistīti ar tādiem jautājumiem kā novecošana, e-veselība, veselības sekmēšana un apmācība.

Tomēr šīs ir relatīvi nelielas summas, tāpēc valstu un reģionu varas iestādēm jācenšas tās izmantot pēc iespējas efektīvāk.

Kā no struktūrfondiem varat saņemt finansējumu ar veselības aizsardzību saistītiem pasākumiem?

Pārbaudiet, vai jūsu projekta ideja atbilst prioriotātēm, kas izvirzītas struktūrfondu programmās jūsu valstij vai reģionam.

Vairāk par struktūrfondu izmantojumu veselības aizsardzības jomā Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

ES sadarbība ar reģioniem vai reģionu tīkliem veselības aizsardzības jomā

Reģioniem ir liela nozīme veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem. Tāpēc Komisija cieši sadarbojas ar reģioniem ES līmenī Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , lai jau no paša sākuma varētu tos iesaistīt ES veselības aizsardzības politikas un ar to saistītu pasākumu formulēšanā, labas prakses apmaiņā saistībā ar kopīgas intereses jautājumiem un ES veselības aizsardzības stratēģijas īstenošanā.