ES sanglaudos politika ir sveikata

ES sanglaudos politikos tikslas – sumažinti Europos regionų ekonominius ir socialinius skirtumus. Tam daugiausiai naudojami ES struktūriniai fondai.

Sveikatos svarba užtikrinant regioninę plėtrą ir konkurencingumą vis labiau pripažįstama, todėl sveikatos srities projektai dabar remiami ir regioninei sanglaudai skirtomis lėšomis:

Europos regioninės plėtros fondas: 5 mlrd. EUR investicijoms į sveikatos infrastruktūrą 2007–2013 m;

Europos socialinis fondas: finansuojama su senėjimo problemų sprendimu, e. sveikata, sveikatos propagavimu ir sveikatos specialistų rengimu susijusi veikla.

Vis dėlto tai palyginti mažos pinigų sumos, todėl nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos lėšas turi naudoti veiksmingai.

Kaip gauti finansavimą iš struktūrinių fondų?

Įvertinkite, ar jūsų projektas atitinka jūsų šalies (regiono) struktūrinio finansavimo programų prioritetus.

Daugiau informacijos apie naudojimąsi sveikatos sričiai skirtomis struktūrinių fondų lėšomis. Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

ES bendradarbiavimas su regionais ir regioniniais tinklais sveikatos srityje

Regionai atlieka svarbų vaidmenį teikiant sveikatos priežiūros paslaugas piliečiams. Todėl Komisija glaudžiai bendradarbiauja su regionais ES lygmeniu Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ir siekia, kad regionai nuo pat pirmųjų etapų dalyvautų nustatant ES sveikatos politiką ir iniciatyvas, dalytųsi bendrų interesų klausimais sukaupta gerąja patirtimi ir padėtų įgyvendinti ES sveikatos strategiją.