ELi ühtekuuluvuspoliitika ja tervishoid

ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust – peamiselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu.

Tervishoidu on järjest enam tunnustatud piirkondliku arengu ja konkurentsivõime olulise tegurina ning tervishoiule võib eraldada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid erinevate eesmärkide raames tehtavateks investeeringuteks:

  • Euroopa Regionaalarengu Fondi raames rahastatakse järgmisi valdkondi: tervishoiutaristu ja seadmed, e-tervis, teadusuuringud ja toetused VKEdele.
  • Euroopa Sotsiaalfondi raames rahastatakse tervishoiumeetmeid, mis on seotud täisväärtusliku eluperioodi pikendamise, tervise edendamise, tervisealase ebavõrdsuse vähendamise, tervishoiuvaldkonna töötajate toetamise ning avaliku halduse suutlikkuse tõhustamisega.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2020) põhimõtted tagavad, et vahendeid kasutatakse riiklike ja piirkondlike ametiasutuste poolt tõhusalt ning et see vastab üldisele poliitilisele strateegiale.

Kuidas saada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest vahendeid tervisealaste investeeringute jaoks?

Komisjon on liikmesriikide ja abisaajate jaoks avaldanud juhised Valige lingiga seotud tõlked English (en) võimalike tervisealaste investeeringute kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

Tutvuge põhjalikumalt ühtekuuluvuspoliitikaga (2014–2020) ning tehke kindlaks, kas teie projekt vastabEuroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide prioriteetidele teie riigis/piirkonnas.

Lugege täiendavalt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kohta tervishoiuvaldkonnas Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Koostöö liikmesriikidega

Liikmesriikidel on täielik pädevus tervishoiuteenuste osutamisel. Nad otsustavad tervisesektori investeeringute üle, määravad need kindlaks ja rakendavad neid. Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , et tõhustada nende suutlikkust struktuurifondide haldamisel tervishoiuvaldkonnas ning edendada tõhusate lahenduste vahetamist.