ELi ühtekuuluvuspoliitika ja tervishoid

ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada piirkondlikke majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi Euroopas peamiselt ELi struktuurifondide kaudu.

Kodanike tervist peetakse piirkondliku arengu ja konkurentsivõime seisukohast üha olulisemaks teguriks ning seetõttu on tervishoid muudetud ühtekuuluvuspoliitika rahastamise raames abikõlblikuks valdkonnaks.

Euroopa Regionaalarengu Fondist on ajavahemikuks 2007–2013 eraldatud 5 miljardit eurot investeeringuteks tervishoiu infrastruktuuri.

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatakse vananemise, e-tervise, tervishoiu edendamise ja koolitusega seotud tervishoiumeetmeid.

Need on aga suhteliselt väikesed summad, mistõttu peavad riiklikud ja piirkondlikud asutused rahalisi vahendeid tõhusalt kasutama.

Kuidas saada struktuurifondidest vahendeid tervishoiu rahastamiseks?

Tehke kindlaks, kas teie projektiidee vastab teie riigi/piirkonna rahastamisprogrammide prioriteetidele.

Lisateave struktuurifondide kasutamise kohta tervishoiu valdkonnas Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

ELi koostöö piirkondade ja piirkondlike tervishoiuvõrgustikega

Piirkondadel on oluline roll kodanikele tervishoiuteenuste pakkumisel. Seetõttu teeb komisjon piirkondadega ELi tasandil tihedat koostööd Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , et soodustada piirkondade varajast kaasamist ELi tervishoiupoliitika ja -algatuste määratlemisse, heade tavade vahetamist ühist huvi pakkuvates küsimustes ning ELi tervishoiustrateegia rakendamist.