Η πολιτική συνοχής της ΕΕ και ο τομέας της υγείας

Στόχος της πολιτικής συνοχής που εφαρμόζει η ΕΕ είναι να μειώσει τις οικονομικές/κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης – κατά κύριο λόγο μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

Η υγεία θεωρείται μια όλο και περισσότερο σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών και είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από τα κονδύλια για την περιφερειακή συνοχή:

• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χορήγησε 5 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές για την υγεία την περίοδο 2007-13

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί δραστηριότητες στον τομέα της υγείας, οι οποίες έχουν σχέση με τη γήρανση, την ηλεκτρονική υγεία, την προαγωγή της υγείας και την κατάρτιση σε θέματα υγείας.

Καθώς τα ποσά αυτά είναι σχετικά χαμηλά, είναι απαραίτητη η σωστή αξιοποίησή τους από τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές.

Πώς μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία για δράσεις στον τομέα της υγείας;

Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιό σας συνάδει με τις προτεραιότητες των προγραμμάτων διαρθρωτικής χρηματοδότησης στη χώρα/την περιφέρειά σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Συνεργασία της ΕΕ με περιφέρειες/περιφερειακά δίκτυα στον τομέα της υγείας

Ο ρόλος των περιφερειών στην υγειονομική περίθαλψη των πολιτών είναι σημαντικός. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις περιφέρειες σε επίπεδο ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , ώστε να προάγει την έγκαιρη συμμετοχή των περιφερειών στη χάραξη της πολιτικής και των πρωτοβουλιών υγείας της ΕΕ, στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία.