EU's samhørighedspolitik og sundhed

Målet med EU's samhørighedspolitik er at mindske de økonomiske/sociale forskelle mellem regionerne i Europa – hovedsagelig gennem EU's strukturfonde.

Sundhed anerkendes i stigende grad som et vigtigt aktiv for regionaludvikling og konkurrenceevne og er blevet berettiget til regional samhørighedsstøtte:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling5 mia. euro til investeringer i sundhedsinfrastruktur i 2007-2013

Den Europæiske Socialfond – finansierer sundhedsaktiviteter i forbindelse med aldring, e-sundhed, sundhedsfremme og uddannelse.

Det er dog forholdsvis små beløb, så midlerne skal udnyttes effektivt af de nationale og regionale myndigheder.