Politika soudržnosti EU a zdraví

Cílem politiky soudržnosti EU je omezit regionální ekonomicko-sociální nerovnosti v Evropě. EU tak činí zejména prostřednictvím strukturálních fondů EU.

Zdraví je stále více považováno za důležité aktivum pro regionální rozvoj a konkurenceschopnost a tato oblast získává regionální podporu z fondů soudržnosti:

Evropský fond pro regionální rozvoj – na období 2007–2013 přiděleno 5 miliard eur na investice do zdravotnické infrastruktury

Evropský sociální fond – financuje činnosti v oblasti zdraví spojené se stárnutím, elektronickým zdravotnictvím, propagací a vzděláváním v oblasti zdraví.

Jedná se však o relativně malé částky, a proto musí vnitrostátní a regionální orgány s finančními prostředky nakládat efektivně.

Jak získat finanční prostředky ze strukturálních fondů pro oblast zdraví?

Odpovídá záměr vašeho projektu prioritám programů financování ze strukturálních fondů ve vaší zemi / regionu?

Více informací o využívání strukturálních fondů pro oblast zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Spolupráce EU s regiony / regionálními sítěmi v oblasti zdraví

Regiony hrají při poskytování zdravotní péče občanům důležitou úlohu. Komise proto úzce s regiony spolupracuje Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Chce tak podpořit včasné zapojení regionů do tvorby politiky a iniciativ EU v oblasti zdraví, výměnu osvědčených postupů v otázkách společného zájmu a provádění zdravotní strategie EU.