Политиката на сближаване на ЕС и здравеопазването

Целта на политиката на сближаване на ЕС е да се намалят икономическите и социалните различия между регионите в Европа — предимно чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Все повече се отчита важната роля на здравеопазването за регионалното развитие и конкурентоспособността и средства от ЕСИФ могат да се използват за инвестиции в тази област.

  • Европейски фонд за регионално развитие — финансиране за здравна инфраструктура и оборудване, електронно здравеопазване, научни изследвания и подпомагане на МСП;
  • Европейски социален фонд — финансиране за дейности, свързани с остаряването в добро здраве, промоция на здравето, справяне със здравните неравенства, подпомагане на здравните работници и укрепване на капацитета на публичните администрации.

Принципите за ЕСИФ за 2014 — 2020 г. гарантират, че финансирането се използва ефективно от националните и регионалните органи във връзка с изпълнението на цялостна стратегия на политиката.

Как можете да получите финансиране за инвестиции в здравеопазването от европейските структурни и инвестиционни фондове?

Комисията публикува ръководство Избор на превод за предходната връзка English (en) за държавите от ЕС и получателите на средства относно възможните инвестиции в здравеопазването по линия на ЕСИФ.

Научете повече за политиката на сближаване за периода 2014 — 2020 г. и вижте дали вашата идея за проект съответства на приоритетите на програмите по ЕСИФ във вашата страна или регион.

Прочете повече за използването на ЕСИФ за финансиране в областта на здравеопазването Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Сътрудничество с държавите от ЕС

Държавите от ЕС разполагат с пълни правомощия по отношение на предоставянето на здравно обслужване. Те определят и извършват инвестиции в здравния сектор. Комисията работи с държавите членки Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) за подобряване на техния капацитет за управление на структурните фондове при финансирането на дейности в областта на здравеопазването и за насърчаване на обмена на ефективни решения.