Политиката на сближаване на ЕС и здравеопазването

Целта на политиката на сближаване на ЕС е намаляване на икономическите и социалните различия между регионите в Европа - предимно чрез структурните фондове на Съюза.

Здравеопазването все повече получава признание като важен актив за регионално развитие и конкурентоспособност и вече е сред областите за финансиране за сближаване на регионите:

Европейски фонд за регионално развитие5 млрд. евро, предоставени за инвестиции в здравна инфраструктура през 2007-13 г.

Европейски социален фонд – финансира здравни дейности, свързани с остаряване, електронно здравеопазване, промоция на здравето и обучение..

Сумите обаче са относително малки, затова финансирането трябва да се използва ефективно от националните и регионалните власти.

Как можете да получите финансиране за здравеопазване от структурните фондове?

Открийте дали идеята на вашия проект съответства напрограмите за структурно финансиране във вашата страна/вашия регион

Още информация за използването на структурните фондове за здравеопазване Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Сътрудничество на ЕК с регионите/регионални мрежи в областта на здравеопазването

Регионите играят важна роля в предоставянето на здравни услуги на гражданите. Затова Комисията си сътрудничи тясно с регионите на ниво ЕС  Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) за повишаване на участието на регионите на ранен етап в определянето на здравната политика и инициативите на ЕС, за обмен на добри практики по въпроси от общ интерес и за изпълнение на здравната стратегия на Съюза.