Gezondheid en structuurfondsen

Samenwerking met de lidstaten

Het directoraat Gezondheid en voedselveiligheid (SANTE) werkt samen met de lidstaten aan de verbetering van hun financieel beheer van de volksgezondheidssector.

Alleen de lidstaten zijn hiervoor bevoegd: zij nemen en implementeren de investeringsbesluiten voor de gezondheidssector. Maar voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)  coördineren de lidstaten de financieringsruimte en -voorwaarden met de Europese Commissie. Het is de taak van de lidstaten om daarna de investeringsbesluiten op nationaal niveau uit te voeren.

Bekijk enkele voorbeelden van gezondheidsprojecten met steun van de structuurfondsen per lidstaat en regio (kies het thema "gezondheid").

Dialoog met de lidstaten

De Commissie steunt de dialoog met de lidstaten over de beste manier om in gezondheid te investeren.

Bij het "Bezinningsproces over de gezondheidszorgstelsels" (2012-2013) heeft een werkgroep van lidstaten ervaringen uitgewisseld en de gemeenschappelijke "succesfactoren voor het doeltreffend inzetten van de structuurfondsen voor gezondheid" geïnventariseerd.

De werkgroep heeft ook een toolbox samengesteld voor zorgautoriteiten die met de besteding van de middelen zijn belast of daarover advies geven.

De toolbox levert beleidsbeginselen en concrete aanbevelingen om de middelen voor de gezondheidszorg efficiënt te kunnen definiëren, plannen, beheren en evalueren.

Technische ondersteuning

De resultaten van de dialoog zijn meegenomen in de actie “Doeltreffend gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) voor investeringen in gezondheid” (2014-15) van het gezondheidsprogramma.

Zo zijn de door de lidstaten geplande ESIF-investeringen voor 2014-2020 in kaart gebracht en werden uitgebreide richtsnoeren opgesteld die de gezondheidsautoriteiten helpen om met succes te investeren.

  • Het document "Mapping of the use of ESIF in health" analyseert de gezondheidsinvesteringen in de EU als geheel en in elk EU-land afzonderlijk.
  • Een gids geeft advies over het plannen en uitvoeren van gezondheidsinvesteringen.
  • Een technische en managementtoolkit behandelt de ESIF-instrumenten en -mechanismen 2014-2020, de beoordeling van investeringen, de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, de indicatoren en nieuwe gezondheidsconcepten.

Er zijn twaalf nationale workshops en twee macroregionale workshops georganiseerd, waarop de lidstaten hebben gesproken over zaken van gemeenschappelijk belang.

De actie is uitgevoerd door EY Praag onder supervisie van de Commissie in het kader van een contract dat wordt beheerd door het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA).