Zdraví a strukturální fondy

Spolupráce s členskými státy

Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (SANTE) spolupracuje s členskými státy s cílem zlepšit správu finančních prostředků ve zdravotnictví.

Poskytování zdravotní péče je plně v kompetenci členských států, které také rozhodují o investicích do zdravotnictví a patřičným způsobem je realizují. Co se týče evropských strukturálních a investičních fondů , členské státy koordinují rozsah a podmínky financování s Evropskou komisí. Za provádění investic na vnitrostátní úrovni odpovídají jednotlivé země EU samy.

Příklady projektů, které využívají prostředky ze strukturálních fondů k investování do zdravotnictví, najdete podle jednotlivých zemí a regionů Unie pod položkou „Zdraví“.

Dialog mezi členskými státy

Evropská komise podporuje dialog mezi členskými státy na téma, jak nejlépe investovat do oblasti zdraví.

V rámci procesu reflexe o zdravotnických systémech (2012–2013) si členové pracovní skupiny členských států vyměnili zkušenosti a vymezili společné „faktory úspěchu při účinném využívání prostředků ze strukturálních fondů ve zdravotnictví“.

Skupina vytvořila soubor nástrojů, který je určen zdravotnickým orgánům, jež tyto fondy spravují nebo poskytují poradenství ohledně jejich využívání.

Soubor nástrojů obsahuje politické zásady a konkrétní doporučení pro účinné plánování, projektování, řízení a hodnocení financování v oblasti zdraví.

Technická podpora

Na výše uvedený dialog navazuje akce s názvem Účinné využívání evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) pro investice do zdravotnictví (v rámci programu EU pro oblast zdraví).

Účelem akce (2014–2015) bylo zmapovat, nakolik členské země využívají ESI fondy (2014–2020) na plánované projekty v oblasti zdraví, a poskytnout zdravotnickým orgánům podrobné pokyny, jak úspěšně investovat:

Konalo se již dvanáct vnitrostátních seminářů a dva nadregionální semináře, během nichž mohli zástupci členských států diskutovat o otázkách společného zájmu týkajících se ESI fondů a zdraví.

Akci realizovala na základě smlouvy, kterou spravovala Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), pražská pobočka společnosti Ernst & Young a řídila ji Evropská komise.