Hälsosamarbete mellan EU och regionerna

Enligt EU:s hälsostrategi 2008–2013 är regionerna viktiga aktörer som kan hjälpa till med att informera om och genomföra initiativ. De kan också bidra med värdefulla synpunkter på EU-politiken. Det finns många exempel på lyckade regionala satsningar.

Kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor samarbetar om hälsopolitiska initiativ med regionala företrädare genom Regionkommitténs plattform för folkhälsosamarbete.

Europeiska regionala hälsonätverk främjar samarbetet mellan regionerna och gör dem mer delaktiga i EU:s beslutsprocess.