Hälsosamarbete mellan EU och regionerna

Enligt EU:s hälsostrategi 2008–2013 Visa översättning av föregående länk English (en) är regionerna viktiga aktörer som kan hjälpa till med att informera om och genomföra initiativ. De kan också bidra med värdefulla synpunkter på EU-politiken. Det finns många exempel på lyckade regionala satsningar.

Kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor samarbetar om hälsopolitiska initiativ med regionala företrädare genom Regionkommitténs plattform för folkhälsosamarbete Visa översättning av föregående länk English (en) .

Europeiska regionala hälsonätverk främjar samarbetet mellan regionerna och gör dem mer delaktiga i EU:s beslutsprocess.