Zdravstveno sodelovanje EU in regij

Evropska komisija v zdravstveni strategiji 2008–2013 priznava pomembno vlogo regij pri obveščanju javnosti in uveljavljanju politike. Zaveda se tudi, kako dragocena so njihova mnenja in predlogi za pripravo uspešne zdravstvene politike in kako koristna je izmenjava dobrih praks med regijami.

Generalni direktorat za zdravje se o pobudah v zdravstveni politiki posvetuje s predstavniki regij v strokovnem forumu za zdravje pri Odboru regij.

Sodelovanje med regijami utrjujejo tudi evropske regionalne zdravstvene mreže, ki hkrati omogočajo večjo udeleženost regij pri pripravi zdravstvene politike EU.