Sodelovanje z državami članicami

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane si skupaj z državami članicami prizadeva povečati zmogljivosti na področju upravljanja sredstev v zdravstvu.

Države članice so v celoti pristojne za izvajanje zdravstvenega varstva in odločajo o naložbah v zdravstvu, njihovi obliki in izvedbi. Skupaj z Evropsko komisijo usklajujejo obseg in način financiranja iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) . Države članice so nato odgovorne za izvajanje naložb v nacionalnem okviru.

Projekti, ki so prejeli sredstva iz strukturnih skladov za zdravstvo, po državi članici in regiji (izberite področje „Zdravje“).

Dialog z državami članicami

Evropska komisija se posvetuje z državami članicami o tem, kako kar najbolje vlagati v zdravstvo.

V okviru razmisleka o zdravstvenih sistemih (2012–2013) je delovna skupina, v kateri sodelujejo predstavniki držav članic, izmenjala izkušnje in opredelila skupne „dejavnike za uspešno in učinkovito uporabo sredstev strukturnih skladov pri naložbah v zdravstvo“.

Skupina je pripravila smernice, namenjene zdravstvenim organom, ki upravljajo s sredstvi ali svetujejo glede njihove uporabe.

Smernice vsebujejo načela politike in konkretna priporočila za učinkovito načrtovanje, oblikovanje, upravljanje in oceno naložb v zdravstvo.

Tehnična podpora

Dialogu je v okviru zdravstvenega programa sledil ukrep za učinkovito uporabo sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIF) pri naložbah v zdravstvo.

Ukrep (2014–2015) določa finančno podporo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki jo v obdobju 2014–2020 države članice načrtujejo za zdravstvo, ter zdravstvenim organom zagotavlja smernice za uspešne naložbe.

Na voljo sta vodnik za učinkovito načrtovanje in izvajanje naložb v zdravstvu in sklop tehničnih in upravljalnih orodij, ki med drugim zajemajo instrumente in mehanizme evropskih strukturnih in investicijskih skladov 2014–2020, oceno naložb, javne razpise, kazalnike ter nove koncepte in modele zdravstvenega varstva.

Na dvanajstih nacionalnih delavnicah in dveh makroregionalnih delavnicah so države članice razpravljale o vidikih skupnega interesa v zvezi z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi in zdravstvom.

Ukrep, ki ga je usmerjala Evropska komisija, je izvedel EY Praga na podlagi pogodbe z Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA).