Cooperarea în materie de sănătate între UE şi regiuni

Strategia UE privind sănătatea Traducerile linkului anterior English (en) (2008-2013) recunoaşte importanţa partenerilor regionali, care pot să contribuie la elaborarea politicilor, precum şi la comunicarea şi implementarea obiectivelor. Există numeroase exemple de bune practici la nivel regional.

Direcţia Generală Sănătate din cadrul Comisiei colaborează îndeaproape cu reprezentanţii regiunilor, prin intermediul Platformei tehnice pentru sănătate din cadrul Comitetului Regiunilor.

Reţelele regionale în domeniul sănătăţii favorizează cooperarea dintre regiuni şi facilitează participarea acestora la procesul de elaborare a politicilor în materie de sănătate.