Współpraca w zakresie zdrowia między UE i regionami

Unijna strategia zdrowia na lata 2008-13 Wybierz wersję językową tego linka English (en) potwierdza, że regiony mają ważną rolę do odegrania przy propagowaniu oraz wdrażaniu celów polityki, jak również wnoszeniu w jej kształtowanie cennego wkładu. Na poziomie regionalnym istnieją liczne przykłady dobrych praktyk.

Dyrekcja generalna Komisji odpowiedzialna za kwestie związane ze zdrowiem blisko współpracuje z regionalnymi przedstawicielami ds. inicjatyw w zakresie polityki zdrowotnej za pośrednictwem platformy technicznej Komitetu Regionów na rzecz współpracy w dziedzinie zdrowia Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Europejskie regionalne sieci ds. zdrowia wspierają współpracę między samymi regionami i zachęcają je do większego zaangażowania w tworzenie unijnej polityki zdrowotnej.