Samenwerking met de lidstaten

Directoraat Gezondheid en voedselveiligheid (SANTE) werkt samen met de lidstaten aan de verbetering van hun financieel beheer van de volksgezondheidssector.

Alleen de lidstaten zijn hiervoor bevoegd: zij nemen en implementeren de investeringsbesluiten voor de gezondheidssector. Maar voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Choose translations of the previous link български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) coördineren de lidstaten de financieringsruimte en -voorwaarden met de Europese Commissie. Het is de taak van de lidstaten om daarna de investeringsbesluiten op nationaal niveau uit te voeren.

Voorbeelden van projecten op gezondheidsgebied met steun van de structuurfondsen per lidstaat en regio (kies het thema "gezondheid").

Dialoog met de lidstaten

De Commissie steunt de dialoog met de lidstaten over de beste manier om in gezondheid te investeren.

Bij het "Bezinningsproces over de gezondheidszorgstelsels" (2012-2013) heeft een werkgroep van lidstaten ervaringen uitgewisseld en de gemeenschappelijke "succesfactoren voor het doeltreffend inzetten van de structuurfondsen voor gezondheid" geïnventariseerd.

De werkgroep heeft ook een toolbox samengesteld voor zorgautoriteiten die met de besteding van de middelen zijn belast of daarover advies geven.

De toolbox levert beleidsbeginselen en concrete aanbevelingen om de middelen voor de gezondheidszorg efficiënt te kunnen definiëren, plannen, beheren en evalueren.

Technische ondersteuning

In het kader van de actie “Doeltreffend gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) voor investeringen in gezondheid” (2014-2015) van het gezondheidsprogramma is de dialoog voortgezet.

De actie heeft de investeringen van de ESI-fondsen voor 2014-2020 vertaald in gezondheidsplannen van de lidstaten en heeft uitgebreide richtsnoeren opgeleverd die de gezondheidsautoriteiten helpen om met succes te investeren.

Er is ook een Gids samengesteld voor een efficiënte aanpak van de planning en uitvoering van gezondheidsinvesteringen, evenals een technische en managementtoolkit voor onder meer de instrumenten en mechanismen van de ESI-fondsen 2014-2020, de beoordeling van investeringen, de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, de indicatoren en nieuwe gezondheidsconcepten.

Er zijn twaalf nationale workshops en twee macroregionale workshops georganiseerd, waarop de lidstaten hebben gesproken over zaken van gemeenschappelijk belang met betrekking tot de ESI-fondsen en gezondheid.

De actie is uitgevoerd door EY Praag onder supervisie van de Commissie in het kader van een contract dat wordt beheerd door het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA).