Kooperazzjoni mal-Istati Membri

Id-DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari (SANTE) tal-Kummissjoni jaħdem mal-Istati Membri biex iżidu l-kapaċitajiet tagħhom fl-immaniġġjar tal-fondi fis-settur tas-saħħa.

L-Istati Membri għandhom kompetenza sħiħa fl-għoti tal-kura tas-saħħa u huma jiddeċiedu, jiddefinixxu u jimplimentaw l-investimenti fis-settur tas-saħħa. Għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (FSIE), l-Istati Membri jikkoordinaw l-ambitu u l-modalitajiet ta' finanzjament mal-Kummissjoni Ewropea. Imbagħad l-Istati Membri huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-investimenti fuq livell nazzjonali.

Sib eżempji ta' proġetti li jużaw il-fondi strutturali għas-saħħa skont l-Istat Membru u r-reġjun (agħżel it-tema ‘saħħa’).

Djalogu mal-Istati Membri

Il-Kummissjoni tappoġġa d-djalogu mal-Istati Membri dwar kif l-aħjar jinvestu fis-saħħa.

Fi Proċess ta’ Riflessjoni dwar is-Sistemi tas-Saħħa (2012-2013), grupp ta’ ħidma ta’ Stati Membri skambjaw l-esperjenzi tagħhom u ddefinixxew "fatturi ta’ suċċess fl-użu effettiv tal-fondi strutturali għas-saħħa" komuni.

Il-grupp ipproduċa Sett ta' għodda maħsub għall-awtoritajiet tas-saħħa li jimmaniġġjaw jew jikkonsultaw dwar l-implimentazzjoni ta' dawn il-fondi.

Is-Sett ta' għodda jippreżenta prinċipji ta’ politika u rakkomandazzjonijiet konkreti għal ippjanar, disinn, maniġment u evalwazzjoni effettivi tal-finanzjament fil-qasam tas-saħħa.

Appoġġ tekniku

L-azzjoni “Użu effettiv tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE)”, taħt il-Programm tas-Saħħa, imxiet fuq id-djalogu msemmi hawn fuq.

L-azzjoni (2014-2015) identifikat il-finanzjament tal-FSIE 2014-2020 fil-qasam tas-saħħa kif ippjanat mill-Istati Membri u pprovdiet gwida elaborata lill-awtoritajiet tas-saħħa għal investiment ta’ suċċess:

  • Id-dokument L-immeppjar dwar l-użu tal-FSIE fil-qasam tas-saħħa fih analiżi tal-finanzjament fis-saħħa fit-28 Stat Membru tal-UE u fl-iskedi individwali tal-pajjiżi.
  • Gwida tagħti parir dwar approċċ effiċjenti għall-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-investiment fis-saħħa.
  • Sett ta' Għodda Tekniċi u Maniġerjali jkopri l-istrumenti u l-mekkaniżmi tal-FSIE 2014-2020, l-evalwazzjoni tal-investment, is-sejħiet għall-proposti, l-indikaturi, u l-kunċetti u l-mudelli ġodda fil-qasam tas-saħħa.

Ġew organizzati 12-il grupp ta' ħidma nazzjonali u żewġ gruppi ta' ħidma makroreġjonali, li ffaċilitaw id-diskussjoni bejn l-Istati Membri dwar aspetti ta’ interess komuni dwar l-FSIE u s-saħħa.

L-azzjoni ġiet implimentata minn Praga EY u mmexxija mill-Kummissjoni, taħt kuntratt immaniġġjat mll-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (CHAFEA).