Kooperazzjoni fil-qasam tas-saħħa bejn l-UE u r-reġjuni

L-istrateġija tas-saħħa 2008-13 tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) tirrikonoxxi li r-reġjuni huma msieħba importanti li jistgħu jgħinu kemm fil-komunikazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-għanijiet kif ukoll jipprovdu kontribuzzjoni importanti dwar il-politika. Jeżistu bosta eżempji ta' prattiki tajba fil-livell reġjonali.

Id-DĠ tas-saħħa tal-Kummissjoni jaħdem mill-qrib mar-rappreżentanti reġjonali dwar l-inizjattivi għall-politika tas-saħħa permezz tal-Pjattaforma Teknika dwar is-Saħħa tal-Kumitat tar-Reġjuni Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en) tal-UE.

In-netwerks reġjonali tas-saħħa jsaħħu l-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni huma stess u jinvolvuhom aktar fil-proċess tal-UE dwar il-politika tas-saħħa.