Sadarbība starp ES un reģioniem veselības aizsardzības jomā

ES veselības aizsardzības stratēģijā 2008.-2013. gadam Izvēlieties saites tulkojumu English (en) reģioniem kā partneriem ir liela nozīme ne vien mērķu izziņošanā un īstenošanā, bet arī politikas formulēšanā. Reģionu līmenī ir daudz labas prakses piemēru.

Dažādās veselības aizsardzības politikas iniciatīvās Komisijas Veselības aizsardzības ģenerāldirektorāts cieši sadarbojas ar reģionu pārstāvjiem, izmantojot ES Reģionu komitejas sadarbības platformu veselības jomā.

Eiropas reģionālie veselības aizsardzības tīkli nostiprina sadarbību starp pašiem reģioniem un to līdzdalību ES veselības aizsardzības politikas izstrādē.