Sadarbība ar dalībvalstīm

Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts sadarbojas ar dalībvalstīm, lai tās spētu labāk pārvaldīt veselības nozarei atvēlētos finanšu līdzekļus.

Dalībvalstis pilnībā atbild par veselības aprūpes sniegšanu, un tās lemj, nosaka un īsteno ieguldījumus veselības nozarē. Eiropas strukturālie un investīciju fondu Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) līdzekļu izmantošanu dalībvalstis saskaņo ar Eiropas Komisiju. Tad dalībvalstis nosaka ieguldījumu izmantošanu valstī.

Šeit, norādot tematu "Veselība", var uzzināt, kādiem projektiem veselības jomā tiek izmantoti struktūrfondi konkrētās dalībvalstīs un reģionos.

Dalībvalstu dialogs

Komisija atbalsta dalībvalstis risināt dialogu par to, kā vislabāk ieguldīt veselības aizsardzībā.

Pārdomu procesā par veselības sistēmām (2012–2013) dalībvalstu darba grupa dalījās pieredzē un noteica kopējus veiksmes faktorus lietderīgai struktūrfondu izmantošanai veselības jomā.

Grupa izstrādāja palīglīdzekli veselības nozares varasiestādēm, kuras pārvalda vai konsultē par šo fondu līdzekļu izmantošanu.

Palīglīdzeklī ir aprakstīti politikas principi un konkrēti ieteikumi, kā efektīvi plānot, pārvaldīt un izvērtēt finansējumu veselības jomā.

Tehniskā palīdzība

Pēc šī dialoga Veselības aizsardzības programmas ietvaros tika rīkota akcija “Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu efektīva izmantošana ieguldījumiem veselības jomā”.

Akcijas laikā (2014–2015) ir savākta informācija par to, kādu atbalstu dalībvalstis plāno 2014.–2020. gadā ieguldīt veselības jomā no ESI fondiem, un veselības varasiestādēm ir rūpīgi izstrādāts veiksmīgu ieguldījumu ceļvedis.

Proti, šajā ceļvedī ir skaidrots, kā var efektīvi izplānot un īstenot investīcijas veselības jomā. Tajā arī ir sniegts tehnisks un organizatorisks palīglīdzeklis, kurā, piemēram, ir raksturoti 2014.–2020. gadā pieejamie ESI fondu instrumenti un mehānismi, ieguldījuma novērtēšana, uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, indikatori un jaunas veselības aprūpes koncepcijas un modeļi.

Notika divpadsmit valstu semināri un divi makroreģionāli semināri, kuros dalībvalstis diskutēja par kopējas intereses jautājumiem, kas skar ESI fondus un veselību.

Akciju rīkoja "EY Prague" un vadīja Komisija saskaņā ar līgumu, kura darbību pārvaldīja Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūru (CHAFEA).