Egészségügyi együttműködés az Európai Unió és a régiók között

Az Európai Unió 2008 és 2013 közötti időszakra vonatkozó egészségügyi stratégiája Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) elismeri, hogy a régiók fontos partnerek, amelyek amellett, hogy segíthetik a célkitűzések megismertetését és végrehajtását, hatékony módon járulnak hozzá a szakpolitikákhoz is. A bevált gyakorlat szempontjából számos regionális példát lehet felsorolni.

A Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatósága az EU Régiók Bizottságának az egészségüggyel foglalkozó technikai platformja Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) keretén belül szorosan együttműködik a régiók képviselőivel az egészségügyi politikai kezdeményezések kidolgozásában.

Az európai regionális egészségügyi hálózatok erősítik a régiók közötti együttműködést, és biztosítják azok fokozottabb részvételét az uniós egészségügy-politikai folyamatban.