EU:n ja alueiden välinen yhteistyö terveysasioissa

EU:n vuosille 2008–2013 laatimassa terveysstrategiassa Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) todetaan, että alueet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita tavoitteiden saavuttamisessa ja niistä tiedottamisessa. Alueet voivat myös antaa tärkeän panoksensa toimintapolitiikan laatimisessa. Alueellisen tason hyvistä toimintatavoista on runsaasti esimerkkejä.

Komission terveysasioiden pääosasto laatii tiiviissä yhteistyössä alueiden edustajien kanssa terveyspolitiikkaan liittyviä aloitteita EU:n alueiden komitean terveysalan yhteistyöfoorumin Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) kautta.

Euroopan alueelliset terveysverkostot sekä vahvistavat yhteistyötä alueiden kesken että tuovat alueet tiiviimmin mukaan EU:n terveyspolitiikan laadintaan.