ELi ja piirkondade koostöö tervishoiu valdkonnas

ELi tervishoiustrateegias ajavahemikuks 2008–2013 Valige lingiga seotud tõlked English (en) tunnistatakse, et piirkonnad on olulised partnerid, kes saavad olla abiks eesmärkide rakendamisel ja nendest teavitamisel. Samuti võivad nad anda olulise panuse poliitika kujundamisse. Headest tavadest piirkondlikul tasandil on palju näiteid.

Euroopa Komisjoni terviseküsimuste peadirektoraat teeb tervishoiupoliitika algatusi puudutavates küsimustes piirkondlike esindajatega tihedat koostööd ELi Regioonide Komitee tervisealase tehnilise platvormi Valige lingiga seotud tõlked English (en) vahendusel.

Euroopa tervisealased võrgustikud edendavad piirkondade omavahelist koostööd ning kaasavad neid enam ELi tervishoiupoliitikasse.