Sundhedssamarbejde mellem EU og regionerne

I EU's sundhedsstrategi 2008-2013 Vælg oversættelse af det forrige link English (en) anerkendes regionerne som vigtige partnere, der kan være med til videreformidle og gennemføre målsætninger og tilføre politikken nye idéer. Der er mange eksempler på god praksis på regionalt plan.

Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed arbejder tæt sammen med regionale repræsentanter om sundhedspolitiske initiativer gennem EU's Regionsudvalgs tekniske sundhedsplatform Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

Europæiske regionale sundhedsnetværk øger det indbyrdes samarbejde mellem regionerne og inddrager dem i EU's sundhedspolitik.