Spolupráce mezi EU a regiony v oblasti zdraví

Zdravotní strategie EU pro období 2008–2013 Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) respektuje skutečnost, že regiony jsou důležitými partnery, kteří pomáhají provádět stanovené cíle a poskytují cenný materiál při tvorbě politiky. Na regionální úrovni existuje mnoho příkladů osvědčených postupů.

Generální ředitelství pro oblast zdraví při tvorbě zdravotní politiky úzce spolupracuje s regionálními zástupci prostřednictvím technické platformy pro oblast zdraví Výboru regionů EU.

Evropské regionální zdravotní sítě zlepšují spolupráci mezi samotnými regiony a zapojují je do procesu utváření zdravotní politiky EU.