Sănătate în toate politicile

Politici

Întrucât starea de sănătate este determinată în mare măsură de factori din afara domeniului sănătăţii, o politică eficientă în acest sector trebuie să implice toate domeniile relevante, în special:

  • politica socială şi regională
  • impozitarea
  • mediul
  • educaţia
  • cercetarea.

Potrivit Tratatului UE, toate politicile europene trebuie să urmeze abordarea „Sănătate în toate politicile" (HIAP). Pentru a fi eficientă, această abordare trebuie să fie extinsă la politicile naţionale, regionale şi locale.

Sănătatea în iniţiativele UE

Rolul- cheie al sănătăţii a fost pe deplin recunoscut şi integrat în majoritatea iniţiativelor strategice ale UE , inclusiv în strategia pentru dezvoltare şi ocuparea forţei de muncă sau strategia pentru dezvoltare durabilă.

Coordonarea domeniilor de acţiune

Politica sanitară nu poate influenţa singură determinanţii sănătăţii - este nevoie de acţiuni coordonate şi de strategii şi iniţiative comune  elaborate în parteneriat cu alte domenii de acţiune, pentru a garanta că problematica sănătăţii este abordată în mod adecvat.

Impactul politicilor şi acţiunilor UE

Majoritatea iniţiativelor Comisiei trebuie să respecte orientările privind evaluarea impactului, care cer, printre altele, să se ţină cont de impactul potenţial asupra sănătăţii şi a sistemelor de sănătate  în elaborarea noilor politici.

Agenţiile UE

Agenţiile UE   îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, ştiinţific sau administrativ. Sunt reglementate de legislaţia europeană şi au personalitate juridică, dar sunt entităţi separate de insituţiile europene (Consiliu, Parlament, Comisie etc).