Terveys kaikissa politiikoissa

EU:n toimet

Terveyteen vaikuttaa useita tekijöitä, minkä vuoksi terveyspolitiikassa on otettava huomioon monia muita politiikanaloja. Erityisen tärkeitä ovat

  • sosiaali- ja aluepolitiikka
  • verotus
  • ympäristöala
  • koulutusala
  • tutkimusala.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan kaikissa EU:n toimissa on noudatettava tällaista "Terveys kaikissa politiikoissa" -lähestymistapaa. Lähestymistapa on tuloksellisin, kun se laajennetaan kattamaan myös kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimet.

Terveys EU:n hankkeissa

Terveysasioiden keskeinen merkitys on laajasti tunnistettu, ja ne ovat erottamaton osa useimpia EU:n merkittäviä strategisia aloitteita , esimerkiksi kasvu- ja työllisyysstrategiaa sekä kestävän kehityksen strategiaa.

Eri politiikanalojen koordinointi

Terveyttä määrittäviin tekijöihin ei voi vaikuttaa pelkästään terveyspolitiikalla. Tämän vuoksi kaikkien terveyteen liittyvien politiikanalojen välillä tarvitaan koordinoituja toimia sekä yhteisiä strategioita ja aloitteita , jotta terveysongelmiin voidaan puuttua asianmukaisesti.

EU:n toimien vaikutus

Komission aloitteiden täytyy yleensä noudattaa virallisia vaikutustenarvioinnin ohjeita, jotka edellyttävät, että uutta politiikkaa muovaavissa aloitteissa otetaan huomioon (myös) mahdolliset terveydelle tai terveydenhuoltojärjestelmille koituvat vaikutukset .

EU:n erillisvirastot

EU:n virastoilla  on erityisiä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä. Niiden toimintaa säätelee eurooppalainen julkisoikeus ja ne ovat erillisiä oikeushenkilöitä, jotka eivät kuulu EU:n toimielimiin, kuten neuvostoon, parlamenttiin tai komissioon.