Sundhed i alle politikker

Politik

Eftersom sundhed i væsentligt omfang bestemmes af faktorer uden for sundhedsområdet, skal en effektiv sundhedspolitik inddrage alle relevante politikområder, navnlig følgende:

  • social- og regionalpolitik
  • beskatning
  • miljø
  • uddannelse
  • forskning.

Alle EU-politikker skal i henhold til EU-traktaten følge tilgangen med integration af "sundhed i alle politikker". Men for at få fuld effekt skal denne tilgang udvides til nationale, regionale og lokale politikker.

Sundhed i EU-initiativer

Det er bredt anerkendt, at sundhed spiller en nøglerolle, og sundhed er et integrerende element i de fleste større strategiske EU-initiativer  – f.eks. strategier for vækst og job og bæredygtig udvikling.

Koordinering mellem politikområder

Sundhedsdeterminanter kan ikke påvirkes af sundhedspolitik alene. Der er behov for en koordineret indsats, fælles strategier og initiativer  med andre sundhedsrelaterede politikområder for at sikre, at problemer på sundhedsområdet håndteres tilfredsstillende.

Virkning af EU's politikker og tiltag

De fleste initiativer fra Kommissionen skal overholde officielle retningslinjer for konsekvensanalyse, så de (også) vurderer potentielle indvirkninger på sundhed eller sundhedssystemer , når nye politikker udarbejdes.

EU-agenturer

EU-agenturer  udfører specifikke tekniske, videnskabelige eller ledelsesmæssige opgaver. De henhører under den offentlige EU-ret og har status som selvstændig juridisk person, men er adskilt fra EU-institutionerne (Rådet, Parlamentet, Kommissionen osv.).