Politika

Na zdravje vplivajo številni dejavniki, zato mora učinkovita zdravstvena politika upoštevati vsa ustrezna področja, zlasti:

  • socialno in regionalno politiko,
  • obdavčenje,
  • okolje,
  • izobraževanje,
  • raziskave.

Po pogodbi EU mora biti vprašanje zdravja vključeno v vse politike EU. Pristop bo učinkovit le, če ga razširimo na nacionalne, regionalne in lokalne politike.

Zdravje v pobudah EU

Zdravje je sestavni del večine glavnih strateških pobud EU Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) – denimo strategij za gospodarsko rast, nova delovna mesta ter trajnostni razvoj.

Usklajevanje področij politike

Na dejavnike zdravja ne vpliva samo zdravstvena politika – tudi na drugih področjih potrebujemo usklajeno ukrepanje, skupne strategije in pobude Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) . Samo tako lahko zagotovimo celovito obravnavo zdravstvenih vprašanj.

Učinek politik in ukrepov EU

Večina pobud Komisije mora vsebovati tudi oceno učinka – pri oblikovanju novih politik je treba upoštevati njihov učinek na zdravje in zdravstvene sisteme Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) .

Agencije EU

Agencije EU Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) izvajajo posebne tehnične, znanstvene in upravne naloge. Agencije so pravne osebe evropskega javnega prava, vendar ločene od institucij EU (Svet, Parlament, Komisija itd.).