Polityka UE

Na zdrowie mają znaczny wpływ czynniki zewnętrzne, dlatego skuteczna polityka zdrowotna musi obejmować wszystkie istotne obszary polityki, a zwłaszcza takie jak:

  • politykę społeczną i regionalną
  • podatki
  • ochronę środowiska
  • edukację
  • badania naukowe.

Traktat o Unii Europejskiej wymaga, by kwestie zdrowotne były uwzględniane we wszystkich dziedzinach polityki. Jednak aby zasada ta była w pełni skuteczna, należy rozszerzyć jej zakres stosowania na politykę krajową, regionalną i lokalną.

Inicjatywy UE w dziedzinie zdrowia

Zasadnicze znaczenie ochrony zdrowia jest powszechnie uznane i stanowi integralną część większości głównych unijnych inicjatyw strategicznych Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , takich jak strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia, czy strategia na rzecz trwałego rozwoju.

Koordynacja obszarów polityki

Sama polityka zdrowotna nie wystarczy, aby wpływać na czynniki warunkujące zdrowie. Aby stawić czoła kwestiom zdrowotnym, trzeba we współpracy z innymi powiązanymi obszarami polityki podjąć skoordynowane działania oraz określić wspólne strategie i inicjatywy Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Wpływ działań i polityki UE

Większość inicjatyw Komisji musi być zgodna z oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi oceny skutków, które wymagają, aby przy opracowywaniu nowych inicjatyw uwzględniano (również) ich potencjalny wpływ na zdrowie i systemy opieki zdrowotnej Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Agencje UE

Agencje UE Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) realizują określone zadania techniczne, naukowe i administracyjne. Podlegają europejskiemu prawu publicznemu, mają własną osobowość prawną i są niezależne od instytucji UE (np. Rada, Parlament, Komisja).