Politika

Billi s-saħħa hija ddeterminata prinċipalment minn fatturi barra mill-qasam tas-saħħa, politika tas-saħħa effettiva għandha tinvolvi l-oqsma tal-politika kollha relevanti, b'mod partikolari:

  • il-politika reġjonali u soċjali
  • it-tassazzjoni
  • l-ambjent
  • l-edukazzjoni
  • ir-riċerka.

Il-politiki kollha tal-UE huma marbuta mit-trattat tal-UE li jsegwu dan il-metodu "Is-Saħħa fil-Politiki kollha" (HIAP). Iżda biex dan il-metodu jkun totalment effettiv, irid ikun estiż għall-politiki nazzjonali, reġjonali u lokali.

Is-saħħa fl-inizjattivi tal-UE

Ir-rwol prinċipali tas-saħħa ġie rikonoxxut b'mod wiesa' u huwa element integrali tal-maġġoranza tal-inizjattivi strateġiċi tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) - bħal ma huma l-istrateġija għat-tkabbir u l-impjiegi u dik għall-iżvilupp sostenibbli.

Il-koordinazzjoni tal-oqsma ta' politika

Il-fatturi li jiddeterminaw is-saħħa ma jistgħux ikunu influwenzati mill-politika tas-saħħa waħedha - hemm bżonn ta' azzjoni koordinata, inizjattivi u strateġiji konġunti Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ma' oqsma ta' politika oħra marbuta mas-saħħa sabiex ikun żgurat li t-tħassib dwar is-saħħa jkun indirizzat b'mod xieraq.

Impatt tal-politiki u l-azzjoni tal-UE

Il-maġġoranza tal-inizjattivi tal-Kummissjoni jridu jkunu konformi mal-linjigwida tal-valutazzjoni tal-impatt uffiċjali, li jirrikjedi li jiġi kkunsidrat l-impatt potenzjali fuq is-saħħa u s-sistemi tas-saħħa Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (wkoll) meta jfasslu politiki ġodda.

Aġenziji tal-UE

L-agenziji tal-UE Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) jwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali speċifiċi. Huma rregolati mill-liġi pubblika Ewropea u għandhom personalità legali, iżda huma separati mill-istituzzjonijiet tal-UE (il-Kunsill, il-Parlament, il-Kummissjoni eċċ.).