Политика

Тъй като здравето се определя до голяма степен от фактори извън сферата на здравеопазването, ефективната здравна политика трябва да включва всички свързани с него области на политиката и по-конкретно:

  • социална и регионална политика
  • данъчно облагане
  • околна среда
  • образование
  • научни изследвания.

Съгласно договора за ЕС всички политики на Съюза трябва да следват този подход, наречен „Здраве във всички политики“. За да е напълно ефективен обаче, подходът трябва да бъде възприет и в националните, регионалните и местните политики.

Здраве в инициативите на ЕС

Изключително важната роля на здравето е широко призната и то е съществен елемент на повечето основни стратегически инициативи на ЕС Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , като например стратегиите за растеж и работни места и за устойчиво развитие.

Координация между областите на политиката

Само чрез здравната политика не може да се повлияе в достатъчна степен върху определящите здравето фактори – необходими са координирани действия, съвместни стратегии и инициативи Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) с други свързани със здравето политики, за да се гарантира, че подходът към разрешаването на проблемите в тази област е адекватен.

Въздействие на политиките и действията на ЕС

Повечето инициативи на Комисията трябва да са съобразени с официалните насоки за оценка на въздействието, съгласно които при изготвянето на нови политики е необходимо да се вземе предвид и потенциалното въздействие върху здравето или здравните системи Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Агенции на ЕС

Агенциите на ЕС Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) изпълняват специфични технически, научни или управленски задачи. Те са самостоятелни юридически лица и за тях важат разпоредбите на европейското право, но са различни от институциите на ЕС (Съвет, Парламент, Комисия и т.н.).