Egészségügyi szempontok figyelembevétele más szakpolitikákban

Hatások

A legtöbb bizottsági kezdeményezésnek összhangban kell állnia a hivatalos hatásvizsgálati iránymutatásokkal, amelyek az egészségügyi hatásvizsgálatokat is magukban foglalják. Az iránymutatások előírják a megfelelő bizottsági főosztályok számára, hogy aktívan részt vegyenek a tervezésre vonatkozó kezdeményezésekben, és hogy az egészségügyi problémák integrálására további technikákat dolgozzanak ki.

A Bizottság külső - kormányzati és tudományos - szakértők bevonásával igyekszik világosabb képet alkotni az uniós fellépés egészségügyre és egészségügyi rendszerekre gyakororlt hatásairól. Elsődleges fontosságú annak tisztázása, hogy hogyan lehetne meghatározni és mérni a várható hatásokat, és hogy miképpen lehetene ezeket figyelembe venni.

Hatásvizsgálati iránymutatások

A Bizottság hatásvizsgálati iránymutatásai az egészségügyi vizsgálatokra is kiterjednek, és meghatározzák a közegészségügyi program keretében kidolgozott egészségügyi hatásvizsgálat módszertanát. Ez három pilléren nyugszik – az egészségügyi kérdésekkel különösen a szociális és környezetvédelmi pillér foglalkozik.

Egészségügyi hatásvizsgálat

2001 és 2004 között a Bizottság finanszírozásával az egészségügyi hatásvizsgálat részletes elemzésével kapcsolatos projektet  végeztek.

Az elemzés legfontosabb eredményeképpen kidolgoztak egy egészségügyi hatázsvizsgálati útmutatást, amely részletesen ismerteti az egyes egészségügyi hatásokat, vizsgálati eljárásokat és módszereket.

Egészségügyi rendszerek hatásvizsgálata

2007-ben egy egészségügyi hatásvizsgálattal és egészségügyi rendszerekel foglalkozó tagállami munkacsoport kidolgozott egy módszertant az egészségügyi rendszerek hatásvizsgálatára, és egy az EU egészségügyi rendszereinek hatásvizsgálatára szolgáló online eszközt , amely valamennnyi uniós szakpolitikai területen alkalmazható.

Az egészségügyi hatásvizsgálathoz kapcsolódó egyéb uniós projektek

  • Az egészségügyi hatásvizsgálat hatékonysága – átfogó képet ad az egészségügyi hatásvizsgálat alkalmazásáról az Európai Unióban és a csatlakozásra váró országokban, és értékeli a vizsgálatok hatékonyságát illetve azokat a tényezőket, amelyek elősegítik vagy akadályozzák a vizsgálatok végrehajtását.

A társadalmi hatások vizsgálatára vonatkozó iránymutatás

A társadalmi hatások vizsgálatára vonatkozó iránymutatás további segítséget nyújt a politikai döntéshozók számára, amely részletes tanácsokkal szolgál az uniós szakpolitikák egészségügyi hatásainak vizsgálatáthoz.