Zdraví a jednotlivé politiky

Zdravotní problematika v iniciativách EU

Mnoho politik a činností má dopad na zdraví a na systémy zdravotní péče v celé Evropě. Je třeba stanovit politické směry, jež zajistí, že zdraví tvoří nedílnou součást všech oblastí politiky, a to včetně ochrany životního prostředí a sociálních a hospodářských politik.

Strategie EU v oblasti zdraví na období 2008–2013

Jednou z klíčových zásad strategie EU v oblasti zdraví je „Zdraví ve všech politikách“. Má zajistit, aby zdravotní problematika byla nedílnou součástí všech politik EU i na vnitrostátní a regionální úrovni a využívalo se posuzování dopadů a příslušné hodnoticí nástroje.

Obnovená sociální agenda

Obnovená sociální agenda je široká iniciativa, která vychází z toho, že zdraví je pro blahobyt občanů EU ve 21. století klíčové. Rovněž zdůrazňuje, že pro dosažení delšího a zdravějšího života je důležité, aby se přístup všech příslušných oblastí politik koordinoval.

„Zdraví je bohatství“ – zdravotní a hospodářská politika

  • Hospodářská strategie EU bere v úvahu skutečnost, že problematika zdraví ve stárnoucích společnostech je zásadně důležitá pro evropské sociální systémy a pro udržitelný růst v EU.
  • Strategie udržitelného rozvoje zdůrazňuje význam zdraví pro udržitelný rozvoj v Evropě. Hlavními cíli jsou propagace zdraví, snížení nerovností v oblasti zdraví a ochrana před zdravotními hrozbami.

Politika soudržnosti

  • Na investice do projektů v oblasti zdraví  bylo na období 2007–2013 vyčleněno více než 5 miliard eur, zejména na zlepšení zdravotnické infrastruktury a služeb a na odbornou přípravu ve všech státech EU.
  • Cílem Komise je zajistit, aby vnitrostátní a regionální orgány vynakládaly finanční prostředky co nejúčinněji. Komise jim proto pomáhá hledat a řídit investice do projektů v oblasti zdraví, které jsou v souladu s cíli EU.

Program v oblasti zdraví a agentury EU

  • Program EU v oblasti zdraví poskytne na projekty v této oblasti během období 2008–2013 více než 300 milionů eur. Nabízí financování v celé řadě prioritních oblastí a v jeho rámci již bylo financováno několik projektů v souladu se strategií „zdraví ve všech politikách“.
  • Politiky EU podporuje několik agentur EU  zaměřených na oblast zdraví. Některé z nich pomáhají iniciativám mimo zdravotní odvětví, a přispívají tak k realizaci strategie „zdraví ve všech politikách“.