Hälsa och EU-initiativ

Många politiska åtgärder inverkar på folkhälsan och hälso- och sjukvården i EU. Det behövs därför ett helhetsgrepp så att hälsoaspekterna vägs in på alla relevanta politikområden, t.ex. miljö, sociala frågor och ekonomi.

EU:s hälsostrategi för 2008–2013

”Hälsa i all politik” är en av de viktigaste principerna i EU:s hälsostrategi Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) . Det innebär att beslutsfattarna – både på EU-nivå och i medlemsländerna – alltid ska bedöma vilka hälsoeffekter deras förslag kan få, bland annat med hjälp av konsekvensbedömningar och utvärderingsverktyg.

En förnyad social agenda

Den förnyade sociala agendan är ett brett initiativ där man poängterar att god hälsa är central för människors välbefinnande. Man betonar också hur viktigt det är med samordning mellan releventa politikområden för att människor ska kunna hålla sig friska och leva längre.

Hälsa är rikedom – hälsa och ekonomisk politik

  • I EU:s ekonomiska strategi konstaterar man att hälsofrågorna är viktiga för välfärdssystemen och hållbar tillväxt, särskilt nu när befolkningen blir allt äldre.
  • Strategin för hållbar utvecklingpdf betonar folkhälsans betydelse för hållbar utveckling i EU. Hälsofrämjande åtgärder, insatser för jämlikhet i hälsa och skydd mot hälsohot är några av målen.

Sammanhållningspolitiken

Hälsoprogram och EU-byråer