Iniciatívy EÚ v oblasti zdravia

Na zdravie a zdravotnícke systémy v Európe má vplyv množstvo politík a opatrení. Pri ich tvorbe je preto potrebné prihliadať aj na tento aspekt, aby sa otázky vplyvu na zdravie stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých relevantných oblastí politiky, najmä politiky životného prostredia, sociálnej a hospodárskej politiky.

Stratégia EÚ v oblasti zdravia 2008 – 2013

Jedným z hlavných prvkov stratégie EÚ v oblasti zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) je zásada Zdravie vo všetkých politikách (zásada HIAP). V pozadí stojí snaha o to, aby sa výzvy súvisiace so zdravým stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých politík na úrovni EÚ, na úrovni členských štátov a na regionálnej úrovni, a aby sa pri ich tvorbe dbalo na posudzovanie vplyvu a využívali hodnotiace nástroje.

Obnovený sociálny program

Obnovený sociálny program je iniciatíva so širokým záberom, ktorá zdravie považuje za kľúčový element blaha občanov EÚ v 21. storočí. Takisto zdôrazňuje význam koordinovaného prístupu vo všetkých relevantných politikách s cieľom dosiahnuť dlhší a zdravší život.

„Zdravie je poklad“ – zdravie a hospodárska politika

  • Hospodárska stratégia EÚ poukazuje na zdravie ako na fenomén, ktorý môže v starnúcej spoločnosti predstavovať problém pre európske systémy sociálneho zabezpečenia a pre trvalo udržateľný rast v EÚ.
  • Stratégia trvalo udržateľného rastupdf zdôrazňuje, že zdravie je významným činiteľom na dosiahnutie udržateľného rozvoja v Európe. Podpora zdravia, znižovanie nerovností v zdravotnej starostlivosti a ochrana pred hrozbami pre zdravie patria medzi hlavné ciele.

Politika súdržnosti

Program v oblasti zdravia a agentúry EÚ