Inicjatywy UE w dziedzinie zdrowia

Wiele działań w zakresie polityki ma wpływ na stan zdrowia i systemy opieki zdrowotnej w całej Europie. Dlatego przy ich tworzeniu niezbędne jest, aby kwestie zdrowotne stały się integralną częścią wszystkich istotnych obszarów polityki, w tym polityki ochrony środowiska naturalnego, polityki społecznej i gospodarczej.

Strategia UE w zakresie zdrowia na lata 2008–13

„Kwestie zdrowotne we wszystkich dziedzinach polityki” to jedna z podstawowych zasad unijnej strategii zdrowia Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Jej celem jest uczynienie kwestii zdrowia integralną częścią wszystkich obszarów polityki na szczeblu UE, krajowym i regionalnym. Ważne jest też, aby stosowano do nich ocenę skutków i właściwe narzędzia oceny.

Odnowiona agenda społeczna

Odnowiona agenda społeczna jest szeroko zakrojoną inicjatywą, która podkreśla, że zdrowie jest kluczowym elementem dobrego samopoczucia obywateli UE w XXI wieku. Podkreśla ona również, jak ważne jest skoordynowane stanowisko wszystkich istotnych obszarów polityki w odniesieniu do celu, jakim jest dłuższe i zdrowsze życie.

„Zdrowie to skarb" – polityka zdrowotna i gospodarcza

  • Zgodnie ze strategią gospodarczą UE proces starzenia się społeczeństwa europejskiego stanowi wyzwanie w zakresie zdrowia dla europejskich systemów opieki społecznej i trwałego wzrostu gospodarczego w UE.
  • Strategia zrównoważonego rozwojupdf podkreśla znaczenie ochrony zdrowia dla trwałego rozwoju w Europie. Celem strategii jest promowanie zdrowia, zmniejszanie nierówności zdrowotnych i ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia.

Polityka spójności

Program zdrowia i agencje UE