Veselība aizsardzība ES iniciatīvās

Daudzas politikas jomas un pasākumi ietekmē veselību un veselības aizsardzības sistēmas Eiropā. Tālab plaša politiska pieeja ir vajadzīga, lai garantētu, ka veselības aizsardzības apsvērumus ņem vērā attiecīgajās politikas jomās, tostarp vides, sociālajā un ekonomikas politikā.

ES veselības aizsardzības stratēģija 2008.-2013. gadam

Veselības aizsardzība visās politikas jomās ir viens no galvenajiem ES veselības aizsardzības stratēģijas Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) principiem. Mērķis ir panākt, ka visās ES, dalībvalstu un reģionu politikas jomās ņem vērā veselības aizsardzības apsvērumus, kā arī veic ietekmes novērtējumus un izmanto citus novērtēšanas rīkus.

Atjaunotā sociālā programma

Atjaunotā sociālā programma ir vērienīga iniciatīva, ar kuru apliecina, ka veselības aizsardzība ir svarīga ES iedzīvotāju labklājībai 21. gadsimtā. Saistībā ar ilgāka un veselīgāka mūža mērķi šajā iniciatīvā uzsvērts arī tas, cik nozīmīga ir saskaņota rīcība visās attiecīgajās politikas jomās.

“Veselība ir bagātība” — veselības aizsardzības un ekonomikas politika

  • ES ekonomikas stratēģijā veselības aizsardzības jautājums, sabiedrībai novecojot, ņemts vērā saistībā ar labklājības sistēmām un ES izvirzīto ilgtspēgījas attīstības mērķi.
  • Ilgtspējīgas attīstības stratēģijāpdf uzsvērts, cik veselības aizsardzība ir svarīga ilgtspējīgai attīstībai Eiropā. Tās galvenie mērķi ir veselības aizsardzības sekmēšana, veselības aizsardzībā pastāvošās nevienlīdzības mazināšana, aizsardzība pret veselības apdraudējumiem.

Kohēzijas politika

Veselības aizsardzības programma un ES aģentūras