Sveikata ES iniciatyvose

Daugelis politikos krypčių ir veiksmų daro poveikį sveikatai ir sveikatos priežiūros sistemoms Europoje, todėl reikia plataus taikymo politinių metodų užtikrinant, kad sveikata būtų įtraukta į visas svarbias politikos sritis, įskaitant aplinką, socialinę ir ekonominę politiką.

2008–2013 m. ES sveikatos strategija

Sveikatos klausimai visose politikos kryptyse yra vienas iš pagrindinių ES sveikatos strategijos Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) principų. Siekiama, kad sveikatos klausimai būtų sudėtinė visų politikos krypčių dalis ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, įskaitant poveikio vertinimo taikymą ir vertinimo priemonių naudojimą.

Atnaujinta socialinė darbotvarkė

Atnaujinta socialinė darbotvarkė – tai plataus masto iniciatyva, kuria sveikata pripažįstama vienu iš svarbiausių ES piliečių gerovės XXI amžiuje veiksnių. Ja taip pat pabrėžiama koordinuoto metodo visose svarbiose politikos srityse svarba siekiant, kad piliečiai gyventų ilgiau ir sveikiau.

„Sveikata – tai turtas“: sveikatos ir ekonomikos politika

  • ES ekonomikos strategijoje pripažįstama, kad senėjančios visuomenės geros sveikatos būklės palaikymas yra nelengvas uždavinys Europos gerovės sistemoms ir tvariam ES ekonomikos augimui.
  • Tvaraus vystymosi strategijojepdf pabrėžiama sveikatos svarba tvariam vystymuisi Europoje. Strategijos pagrindiniai tikslai – sveikatos propagavimas, sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ir apsauga nuo pavojaus sveikatai.

Sanglaudos politika

Sveikatos programa ir ES agentūros