ELi tervisealased algatused

Paljud poliitikavaldkonnad ning meetmed mõjutavad tervist ja tervishoiusüsteeme kõikjal Euroopas. Seetõttu on olemas vajadus laiahaardeliste poliitiliste lähenemisviiside järele, et kindlustada tervishoiu integreerimine kõigisse asjaomastesse poliitikavaldkondadesse, sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja majanduspoliitikasse.

ELi tervisestrateegia 2008-2013

„Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades“ on ELi tervisestrateegia Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) üks põhiprintsiipe. Eesmärk on muuta terviseküsimused kõigi ELi poliitikate lahutamatuks osaks, nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil, ning kaasata sellesse ka mõju hindamise ja hindamisvahendite kasutamine.

Uus sotsiaalmeetmete kava

Uus sotsiaalmeetmete kava on laiapõhjaline algatus, mille kohaselt on 21. sajandil tervis ELi kodanike heaolu aluseks. Samuti rõhutab nimetatud kava kooskõlastatud lähenemisviisi tähtsust kõigis asjaomastes poliitikavaldkondades, et tagada inimeste pikem ja tervislikum elu.

„Tervis on jõukus“ – tervise- ja majanduspoliitika

  • ELi majandusstrateegia määratleb vananeva ühiskonna poolt esitatavat väljakutset Euroopa sotsiaalkaitsesüsteemidele ning püsivale majanduskasvule ELis.
  • Säästva arengu strateegiaspdf rõhutatakse tervise tähtsat rolli Euroopa säästva arengu tagamisel. Nimetatud strateegia peamised eesmärgid on tervise edendamine, tervisest tingitud ebavõrdsuse vähendamine ning terviseohtude vastase kaitse parendamine.

Ühtekuuluvuspoliitika

Terviseprogramm ja ELi ametid