Η υγεία στις διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ

Πολλές πολιτικές και δράσεις επηρεάζουν την υγεία και τα συστήματα υγείας σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς απαιτείται η εφαρμογή μιας ευρύτερης πολιτικής, ώστε η υγεία να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα όλων των σχετικών τομέων πολιτικής, όπως ο περιβαλλοντικός, ο κοινωνικός και ο οικονομικός.

Στρατηγική της ΕΕ για την υγεία (2008-13)

"Η υγεία σε όλες τις πολιτικές" είναι μία από τις βασικές αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Πρόθεση είναι να αποτελούν τα θέματα υγείας αναπόσπαστο τμήμα όλων της πολιτικών της ΕΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μεθόδων εκτίμησης του αντικτύπου και εργαλείων αξιολόγησης.

Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα

Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα είναι μια ευρεία πρωτοβουλία που αναγνωρίζει την υγεία ως βασικό παράγοντα της ευημερίας των Ευρωπαίων τον 21ο αιώνα. Τονίζει επίσης τη σημασία του συντονισμού όλων των σχετικών τομέων πολιτικής με στόχο τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με καλύτερη υγεία.

"Η υγεία είναι πλούτος": υγεία και οικονομική πολιτική

  • Δεδομένης της δημογραφικής γήρανσης, η οικονομική στρατηγική της ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία της υγείας για τα ευρωπαϊκά συστήματα πρόνοιας και γενικότερα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ.
  • Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξηςpdf τονίζει τη σημασία της υγείας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη. Βασικοί στόχοι της στρατηγικής είναι η προαγωγή της υγείας, η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και η προστασία έναντι των κινδύνων που απειλούν την υγεία.

Πολιτική συνοχής

Πρόγραμμα για την υγεία και οργανισμοί της ΕΕ