Zdravotní problematika v iniciativách EU

Mnoho politik a činností má dopad na zdraví a na systémy zdravotní péče v celé Evropě. Je třeba stanovit politické směry, jež zajistí, že zdraví tvoří nedílnou součást všech oblastí politiky, a to včetně ochrany životního prostředí a sociálních a hospodářských politik.

Strategie EU v oblasti zdraví na období 2008–2013

Jednou z klíčových zásad strategie EU v oblasti zdraví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) je „Zdraví ve všech politikách“. Má zajistit, aby zdravotní problematika byla nedílnou součástí všech politik EU i na vnitrostátní a regionální úrovni a využívalo se posuzování dopadů a příslušné hodnoticí nástroje.

Obnovená sociální agenda

Obnovená sociální agenda je široká iniciativa, která vychází z toho, že zdraví je pro blahobyt občanů EU ve 21. století klíčové. Rovněž zdůrazňuje, že pro dosažení delšího a zdravějšího života je důležité, aby se přístup všech příslušných oblastí politik koordinoval.

„Zdraví je bohatství“ – zdravotní a hospodářská politika

  • Hospodářská strategie EU bere v úvahu skutečnost, že problematika zdraví ve stárnoucích společnostech je zásadně důležitá pro evropské sociální systémy a pro udržitelný růst v EU.
  • Strategie udržitelného rozvojepdf zdůrazňuje význam zdraví pro udržitelný rozvoj v Evropě. Hlavními cíli jsou propagace zdraví, snížení nerovností v oblasti zdraví a ochrana před zdravotními hrozbami.

Politika soudržnosti

Program v oblasti zdraví a agentury EU