Здраве в инициативите на ЕС

Много политики и действия оказват въздействие върху здравето и здравните системи в Европа. Затова е необходим широк подход, чрез който да се гарантира, че здравето е неразделна част от всички свързани с него политики, включително политиката в областта на околната среда и социалната и икономическата политика.

Здравна стратегия на ЕС за 2008 – 2013 г.

„Здраве във всички политики“ е един от основните принципи на здравната стратегия на ЕС Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Целта е свързаните със здравето въпроси да са неразделна част от всички политики на европейско, национално и регионално равнище, включително при извършването на оценки на въздействието и използването на инструменти за оценка.

Обновена социална програма

Обновената социална програма е широкомащабна инициатива, в рамките на която здравето се възприема като основен фактор за благополучието на гражданите на ЕС през 21-ви век. В нея също така се подчертава значението на координацията на всички политики за постигане на целта за живот с по-голяма продължителност и в по-добро здраве.

„Здравето е богатство“ – здраве и икономическа политика

  • В икономическата стратегия на ЕС са взети предвид предизвикателствата за европейските социални системи и за устойчивия растеж в ЕС, свързани със здравето в застаряващи общества.
  • В стратегията за устойчиво развитиеpdf се подчертава значението на здравето за устойчивото развитие в Европа. Сред нейните главни цели са промоцията на здравето, намаляването на неравенствата в областта на здравеопазването и защитата от заплахи за здравето.

Политика на сближаване

Здравна програма и агенции на ЕС