Zdrowie we wszystkich obszarach polityki

Agencje UE

Agencje UE realizują określone zadania techniczne, naukowe i administracyjne. Podlegają europejskiemu prawu publicznemu, mają własną osobowość prawną i są niezależne od instytucji UE (np. Rada, Parlament, Komisja).