Integraal gezondheidsbeleid

EU-agentschappen

EU-agentschappen hebben een technische, wetenschappelijke of beheerstaak. Ze vallen onder het Europees recht en hebben een eigen rechtspersoonlijkheid, maar staan los van de Europese instellingen (Raad, Commissie Parlement enz.).